MUNTAPLATS

Característiques principals

 • Sistema d’impulsió per mitjà d’un cilindre hidràulic simple efecte d’embranzida indirecta a tracció.
 • Tracció per cable d’acer antigiratori.
 • No apte per a ús de persones.
 • Per les seves reduïdes dimensions poden ser instal·lats en espais petits.
 • Cabina acabada en xapa d’acer inoxidable.
 • Safata intermitja extraïble en cabina, en acer inoxidable.
 • Possibilitat de 3 embarquis a cadascun dels nivells.
 • Portes tipus guillotina en acer inoxidable.
 • Botonera encastada en marco de portes amb polsadors en acer inoxidable i lluminós de disponibilitat d’ús.
 • Amortidor hidràulic d’arrencada suau.
 • Vàlvula de seguretat per sobrepressió.
 • Contacte de seguretat a final de recorregut.
 • Paracaigudes hidràulic.
 • Enclavament de portes i presència de fulles.
 • Opció: Motor elèctric monofàsic.
 • Opció: Resistència d’escalfament.
 • Opció: Estructura autoportant de xapa sense forats tancats.
 • Opció: Porta de registre abatible en acer inoxidable a planta baixa.


Informació tècnica

 • Versions per a 50kg i 100kg.
 • Velocitat: 0,40m/s.
 • Recorregut maxim: 16m en relació 4:1.
 • Maniobra elèctrica premuntada a 24V.
 • Motor elèctric trifàsic.

Demana'ns pressupost sense compromís

* Camps obligatoris