"EASYLIFT" - ASCENSOR ELÈCTRIC (1m/s) SENSE CAMBRA DE MÀQUINES

L'ascensor EASYLIFT és un ascendor que combina la facilitat del montatge d'un ascensor elèctric tradicional amb l'aplicació de la màxima tecnologia. L'alta qualitat i acabat de tots els seus components fa que aquest equip tingui una relació qualitat-preu incomparable, garantint un mínim consum energètic i un màxim rendiment.


MÀXIMA FACILITAT, MÀXIMA TECNOLOGIA

  • Ascensor elèctric sense sala de màquines.
  • L'ascensor més complet: inclou quadre elèctric de diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat.
  • Màquina Gearless, per a un mínim consum energètic i un màxim rendiment.
  • Molt baix nivell sonor, per sota dels 32 DB(A).Sistema de rescat automàtic complet mitjançant SAI en cas de fallada elèctrica, amb desplaçament de cabina al nivell més proper i obertura de portes automàtica.